Domov Dom, byt a záhrada Tepelné čerpadlo predstavuje zariadenie, ktoré v sebe skrýva viacero tajomstiev

Tepelné čerpadlo predstavuje zariadenie, ktoré v sebe skrýva viacero tajomstiev

podľa spravca

Existuje viacero spôsobov, pomocou ktorých dokážeme v domácnostiach zohrievať teplú vodu. Tepelné čerpadlo je úporné, účinné a nenáročné riešenie, pomocou ktorého dokážete v domácnosti vyrobiť teplú vodu či získať teplo oveľa rýchlejšie v porovnaní s ostatnými vykurovacími zariadeniami. Pozitívnou správou je to, že v súčasnosti existuje aj dotácia na tepelné čerpadlo.

Čo predstavuje hlavné pozitíva tepelných čerpadiel a prečo by ste mali dotáciu na tepelné čerpadlo získať?

  1. Samotnou výhodou je to, že táto dotácia na tepelné čerpadlo vôbec existuje. Dotácia na tepelné čerpadlo v prípade úspešného získania dokáže zredukovať obstarávacie náklady na zariadenie až o 30 %. Hodnota vydaných poukážok sa z roka na rok zvyšuje, zvyšuje sa teda aj šanca, že práve vám sa podarí ju získať. Dotácia na tepelné čerpadlo umožňuje jej použitie v prípade úhrady rôznych druhov výdavkov. Medzi oprávnené výdavky sa zaraďujú napríklad výdavky potrebné na obstaranie zariadenia či jeho samotných súčastí, ale aj rôznych revízii a skúšok, ktoré uvedú toto zariadenie do prevádzky. Dotácia na tepelné čerpadlo sa vydáva vo forme poukážky a je možné ju uplatniť len u oprávneného zhotoviteľa.
  2. Princíp fungovania tepelného čerpadla predstavuje veľkú výhodu. Tepelné čerpadlo čerpá potrebnú energiu z okolitého prostredia, ktoré neškodí životnému prostrediu. Základnými zložkami, ktoré zabezpečujú činnosť tepelného čerpadla sú voda, vzduch alebo pôda.
  3. Tepelné čerpadlo je možné použiť vo viacerých smeroch. Dokáže nielen vysušiť priestor, ale v mnohých prípadoch slúži aj ako klimatizácia.
  4. Tepelné čerpadlo sa vyznačuje jednoduchou inštaláciou. Inštalácia je nielen jednoduchá, ale aj rýchla. V prípade inštalácie nie je nutné nič vŕtať či naťahovať cez strechu.
  5. Tepelné čerpadlá sú použiteľné počas celého roka. Tak, ako sa mení počasie a vonkajšia teplota, tak sa mení aj výkon tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlá sa najčastejšie umiestňujú do pivníc, interiéru či technickej miestnosti, vďaka čomu je zabezpečené ich celoročné použitie bez vplyvu počasia.
  6. Tepelné čerpadlo je vhodné do akejkoľvek oblasti. Tepelné čerpadlá využívajú rôzne zdroje, ktoré bývajú premieňané na teplo či teplú vodu. Medzi základné typy tepelných čerpadiel sa zaraďujú tepelné čerpadlá fungujúce na princípe – voda/voda, vzduch/voda, voda/pôda. V praxi sa začínajú používaj aj tepelné čerpadlá, ktoré využívajú odpadné teplo. Vďaka využívanému zdroju predstavujú tepelné čerpadlá ekologické zariadenia, ktoré svojou činnosťou minimálne vplývajú na okolité prostredie.

 

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ