Domov Technika a internet 5 tipov pre modernejšie vybavenie školy

5 tipov pre modernejšie vybavenie školy

podľa Viktor Fiala
5 tipov pre modernejšie vybavenie školy

Nový školský rok už síce začal, ale to nebráni žiadnemu riaditeľovi školy, aby postupne budoval pre žiakov modernejšie vyučovacie prostredie. Moderné a technologicky vyspelé zariadenie zefektívni vyučovaní proces, prinesie lepšie výsledky vo výučbe i v poznatkoch žiakov. Napriek tomu, že vyučovanie je hlavne v rukách učiteľov, je možné im prácu uľahčiť a deťom učenie spestriť vďaka modernému vybaveniu. Týchto 5 tipov vám pomôže triedy zariadiť v súlade s trendmi a pokrokom.

1. Moderný a pohodlný školský nábytok

Školský nábytok musí spĺňať zákonom stanovené bezpečnostné normy. Zároveň je nutné vybrať taký nábytok, ktorý je ergonomicky tvarovaný, výškovo nastaviteľný a vytvára žiakom pohodlné prostredie. Vďaka komfortu sa budú deti lepšie sústrediť na výklad učiteľov. Hlavne v nižších triedach myslite aj na estetickú stránku vyberaného nábytku. Pestré farby navodia tú správnu atmosféru a deti upokoja.

2. Zábavné a motivujúce interaktívne tabule

Žiadna modernejšia škola sa nezaobíde bez elektronických zariadení, ktoré prispievajú k efektívnemu vzdelávaniu a sú v súlade s modernými spôsobmi výučby. Základom vybavenia každej triedy musia byť interaktívne tabule. Tieto tabule sú pre žiakov zábavné, motivujúce a sú prepojením celého kolektívu triedy vrátane učiteľa.

3. Kvalitné ozvučenie nielen pre jazykové triedy

S vybavením ako sú interaktívne tabule úzko súvisí ozvučenie. Kvalitné ozvučenie je nutné inštalovať nielen do jazykových tried, ale tiež do učební každého typu. Spojenie zvukového podnetu, vizuálneho zobrazenia a výkladu učiteľa prispieva v každej škole k lepším výsledkom. Nie je dobré len stokrát vidieť alebo čítať, ale taktiež počuť.

4. Špičkové vybavenie odborných učební

Každá modernejšia škola musí myslieť na vybavenie odborných učební. Odborné učebne si zaslúžia pozornosť presne v takej istej miere ako klasické triedy. Moderný nábytok prispôsobený potrebám žiakom i prezentovanej látky, počítače s pripojením na internet, dataprojektory, reproduktory a interaktívne tabule nesmú chýbať ani v špecializovaných učebniach.

5. Nezabúdajte na voľnočasové aktivity

Po vyučovaní si deti zaslúžia relax v podobe športových aktivít v dobre zariadenej telocvični. V posledných rokoch sa zabúda na dopravnú osvetu, ktorá je pre deti veľmi dôležitá. Na vonkajšom ihrisku by nemalo okrem outdoorového fitness ihriska chýbať tiež dopravné ihrisko. V zelenej časti exteriéru školy vybudujte malú farmu a veďte deti k ochrane prírody.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ