Domov Technika a internet Kurzy Amazon Web Services pre moderné IT roly

Kurzy Amazon Web Services pre moderné IT roly

podľa Viktor Fiala
Kurzy Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) je kľúčovou biznis jednotkou spoločnosti Amazon, ktorá poskytuje servery, úložiská, siete, vzdialené výpočty, e-mail, mobilný vývoj a bezpečnosť. AWS tvoria tri základné piliere: EC2 (služba virtuálnych PC), Glacier (nízkonákladové  cloudové úložisko) a S3 (úložný systém Amazonu).

AWS pokrýva až 245 krajín a má 81 zón dostupnosti, v ktorých má svoje servery. Tieto regióny sú nastavené tak, aby umožnili používateľom nastaviť geografické limity, ak sa tak rozhodnú.

Bezpečnosť a spoľahlivosť

Amazon Web Services má v súčasnosti desiatky dátových centier po celom svete, ktoré sú neustále monitorované a udržiavané. Diverzifikácia dát pomáha predchádzať globálnym dátovým katastrofám a jednotliví IT experti dbajú na funkčnosť a bezpečnosť serverov.

ALEF Training ponúka rôzne typy školení pre AWS, ktoré vás výborne pripravia na špecifické systémy AWS.

V ponuke nájdete napríklad školenia o:

– kontrole a prieskume kontajnerov, základoch Kubernetes a Amazon EKS,
– aplikovaní Amazon SageMaker na konkrétny prípad použitia,
Data Warehousingu a vzťahu medzi Amazon Redshift a ďalšími Big Data systémami,
– terminológii a základných konceptoch platformy AWS,
– zriadení AWS SDK a vývoji s Java, C#/.NET, Python a JavaScript v interakcii s AWS službami.

Naučte sa viac o základných Amazon Web Services produktoch, službách a najbežnejších riešeniach a naučte sa rozoznávať a používať základné AWS služby.

Vďaka kurzom od ALEF Training budete schopní uskutočniť správne rozhodnutia pri výbere IT kariéry a pri výbere  riešení pre budúcich klientov.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ