Domov Technika a internet Ako funguje odkúpenie pohľadávok

Ako funguje odkúpenie pohľadávok

podľa Viktor Fiala

Odkúpenie pohľadávok je jednou z foriem, ako dostať späť svoje peniaze od dlžníkov. Tento model sa využíva, ak veriteľ nemá nemá dostatok času alebo trpezlivosť na vymáhanie nezaplatených pohľadávok, čo je niekedy aj pár rokov. Odkúpenie pohľadávky predstavuje zmenu veriteľa a všetkých práv týkajúcich sa pohľadavky za okamžité vyplatenie určitej dohodnutej časti z nominálnej sumy pohľadávky.

Výška sumy, za ktorú sa uskutoční odkúpenie dlhov, je nižšia ako by ste dostali za vymôženie  až v reálnom čase od dlžníka. Je to zapríčinené vysokým rizikom nevymôženia pohľadávky, preto suma ktorú dostanene naspäť závisí od viacerých okolností. Posúdenie dlžníka robia odkupujúce spoločnosti na základe majetkových pomerov dlžníka, jeho príjmov, ročných uzávierok firiem za predchádzajpce obdobia, počte iných súčasných ako aj predchádzajúcich exekúcií, dlžných súm a iných záväzkov.

Pohľadávky vznikajú z mnohých typov dlhov

Odkúpiť dlh je možné pri akejkoľvek pohľadávke, ktorá mohla vzniknúť nesplatením faktúry, zmenky, nezaplatením nájmu,hypotéky poistného či nevyplatenou výplatou.

Veriteľom, od ktorého odkupujúca spoločnosť pohľadávku odkupuje, môže byť fyzická ako aj právnická osoba ( s.r.o., živnostník). To platí aj pre dlhy, keďže môže ísť o dlhy fyzických aj právnických osôb. Výhodami odkúpenia dlhu je rýchla návratnosť finančného kapitálu a podstatne nižšia rizikovosť nevymôženia, oproti reálnemu vymáhaniu od dlžníka.

Nový veriteľ má rovnaké práva

V prípade ak dôjde k odkúpeniu pohľadávky, nový veriteľ môže zaujať odlišný postoj od predchádzajúceho. Dlžníci sa zvyknú sťažovať, že pôvodný veriteľ od nich nevyžadoval splátky, alebo im dovolil platiť po menších čiastkach. V tomto prípade sa však nejedná o nesprávne zaobchádzanie. Veriteľ môže využiť svoje plné právo na to, aby mohol vymáhať od dlžníka dlžnú sumu. Práve to je výhodou vymáhacej spoločnosti, že dlžnik ju nemôže bezcieľne zavádzať a tým doviesť pohľadavky do uplynutia premlčacej lehoty.

 

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ