Domov Zaujímavosti Pneumatiky pre elektromobily – ich vlastnosti a špecifiká

Pneumatiky pre elektromobily – ich vlastnosti a špecifiká

podľa Viktor Fiala
Pneumatiky pre elektromobily – ich vlastnosti a špecifiká

V súvislosti s rastúcim záujmom o ekologické alternatívy v automobilovom priemysle získavajú elektromobily stále viac na popularite. Zmena paradigmatického pohonného systému prináša so sebou aj nové výzvy, medzi ktoré patria špecifické požiadavky na pneumatiky.

Alfou i omegou je nízky valivý odpor

Jedným z kľúčových faktorov pre efektívnosť elektromobilov je hmotnosť a valivý odpor pneumatík. Pneumatiky pre elektromobily musia byť ľahšie a zároveň optimalizované tak, aby minimalizovali valivý odpor. Nižší valivý odpor znamená efektívnejšiu prevádzku vozidla, čo má priamy vplyv na dojazd a spotrebu energie. Práve dojazd sa zdá zatiaľ najväčšou výzvou v segmente elektrických vozidiel, čo dokazujú testy pneumatík a elektrických áut.

Zmes pneumatík a ich tvar

Z dôvodu špecifických vlastností elektromobilov je nutné vyrábať pneumatiky zo špeciálnych zmesí. Tieto zmesi musia byť vyrobené z materiálov, ktoré minimalizujú vytváranie hluku pri vyšších rýchlostiach. Musia odolať silnému krútiacemu momentu a záťaži.

S ohľadom na elektromobily je kritický aj tvar pneumatík. Konvenčné spaľovacie motory generujú viac tepla, zatiaľ čo elektromotory produkujú tepla menej. To môže ovplyvniť teplotu pneumatík a riešením je optimalizovaný tvar. Špeciálny tvar pomáha v riadení teploty a zároveň zvyšuje efektívnosť vozidla.

Monitoring pneumatík

Riziková vysoká váha elektrických vozidiel si vyžaduje, aby v pneumatík boli nainštalované inteligentné monitorovacie systémy. Tie poskytnú riadiacej jednotke informácie o stave pneumatík – tlaku či vyváženosti. Súčasné technológie umožňujú kontrolovať aj teplotu vo vnútri pneumatík a ich opotrebenie. Problémom bývajú snehové reťaze, ktoré citlivé monitorovacie systémy nedokážu detegovať a vykazujú tak chyby.

Znížený hluk je jednou z výhod motoru elektromobilov. Pneumatiky pre tieto vozidlá musia byť vyrobené tak, aby minimalizovali hluk, ktorý by pri tichom chode motora bol ešte viac výrazný. Letné i zimné pneumatiky pre elektrické vozidlá sú značne odolné a ich hlučnosť je veľkou výzvou pre výrobcov pneumatík.

Možnosti recyklácie

S udržateľnosťou elektromobilov nastáva tiež otázka možnosti recyklácie pneumatík pre elektrické vozidlá. Výrobcovia sa snažia vyvíjať materiály, ktoré sú nielen odolné a efektívne, ale zároveň aj šetrné k životnému prostrediu po konci ich životnosti. S postupujúcim vývojom technológií a zvyšujúcim sa dopytom po elektromobiloch možno očakávať ďalší vývoj v oblasti pneumatík s cieľom optimalizovať ich výkon a prispieť k udržateľnej budúcnosti automobilovej dopravy.

Autor: Gabriela Kudláčová – senior copywriter

 

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ