Domov Dom, byt a záhrada Montáž pletiva: Stĺpiky a vzpery v oplotení

Montáž pletiva: Stĺpiky a vzpery v oplotení

podľa spravca

Pri montáži oplotenia je na začiatok potrebné vytrasovať líniu kadiaľ bude oplotenie viesť a označiť si začiatok, koniec a rohové body oplotenia. V týchto miestach treba osádzať stĺpiky ako prvé.

Aký má byť rozostup stĺpikov v oplotení?

Potom si podľa nich natiahneme špagát a vykopeme jamy pre priebežné stĺpiky.

Rozostup stĺpikov odporúčame pre štvorhranné pletivo 2,5 až 3 m, pre zvárané pletivá v rolkách max. 2,5 m a pre panelové ploty odporúčame vzdialenosť preveriť podľa typu úchytov.

Hĺbka jám pre betonáž pätiek stĺpikov by mala byť cca 60 cm.

Prečo potrebujeme vzpery v oplotení a kde ich osadiť ?

Pre odolnosť oplotenia z roliek

(4 – hranné pletivá a zvárané pletivá v rolkách) sú veľmi dôležité vzpery, ktoré zabránia ohnutiu sa krajným a rohovým stĺpikom,  keď sa bude šponovať šponovací drôt a pletivo. Jamy pre vzpery môžu byť do hĺbky 40 cm. Na začiatočný a koncový stĺpik osádzame jednu vzperu.

Ak máme oplotenie dlhšie ako 30 m, tak ho musíme vystužiť v strede ďalšími dvoma vzperami, ktoré namontujeme na priebežný stĺpik. Štandardne sa priebežný stĺpik s dvoma vzperami osádza  každých 25 m oplotenia ako aj do každého rohu. Je to dôležité pre celkovú pevnosť oplotenia.

 

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ